20 Following
Bellis

Love listening

Almost anything goes.

Currently reading

The Reality Dysfunction
Peter F. Hamilton
In the Teeth of the Evidence
Dorothy L. Sayers
This Rough Magic
Josh Lanyon

Eldvittnet

Eldvittnet - Lars Kepler För mycket/många
- "sväljer hårt"
- "mjukt"
- läsaren behöver inte veta hur personernas hjärtat slår i varenda scen i boken
- kapitel
- beskrivningar
- bakgrundshistoria

Irritationsmomenten förtar verkligen på läsupplevelsen. Och till sist, hur kan författarna ha missat att alla gator i Helsingfors har svenska namn?