20 Following
Bellis

Love listening

Almost anything goes.

Currently reading

The Reality Dysfunction
Peter F. Hamilton
In the Teeth of the Evidence
Dorothy L. Sayers
This Rough Magic
Josh Lanyon

The Caller (Inspector Sejer 8)

The Caller - Karin Fossum Jag lyssnar på den svenska översättningen av boken. "Döden skall du tåla".