20 Following
Bellis

Love listening

Almost anything goes.

Currently reading

The Reality Dysfunction
Peter F. Hamilton
In the Teeth of the Evidence
Dorothy L. Sayers
This Rough Magic
Josh Lanyon

Sandmannen (Joona Linna, #4)

Sandmannen - Lars Kepler Oh suck! I den föregående boken hade författarna pippi på hjärtor som bultade på de mest fantasifulla sätt. I denna är det ögonens färger som skiftar i s.g.s. varje stycke.