20 Following
Bellis

Love listening

Almost anything goes.

Currently reading

The Reality Dysfunction
Peter F. Hamilton
In the Teeth of the Evidence
Dorothy L. Sayers
This Rough Magic
Josh Lanyon

Bara tre kan leka så (Marianne Jidhoff, #3)

Bara tre kan leka så (Marianne Jidhoff, #3) - Denise Rudberg Jag tror att jag lyssnade på en förkortad version för den verkade så ryckig och många händelser refererades i förbifarten bara som något som hänt.